Методична робота в ліцеї здійснюється за трьома формами:

Система оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею

Формувальне оцінювання

     Оцінювання – невід'ємна складова освітнього процесу. Усе більшого визнання й популярності здобуває нині формувальне оцінювання, що є не даниною модним тенденціям, а вимогою часу, необхідним елементом оновлення освітньої системи. На весняних канікулах педагоги ліцею активно працювали у двох секціях, де розглядати техніки та елементи формувального оцінювання. Аби оцінювання стало формувальним, система прийомів, що вчитель застосовує під час навчання, має ґрунтуватися на певних ціннісних орієнтирах. Зокрема, для успішного застос­ування формувального оцінювання навчальний процес має бути організований у такий спосіб, щоби спонукати кожного учня бути активним його учасником, а не пасивним “отримувачем” знань і оцінок. Має бути створена така атмосфера навчання, за якої учні не бояться “йти на ризик” – ставити запитання, робити помилки й показувати, чого вони ще не вміють або не знають. Результатом роботи наших педагогів на предметних методичних комісіях стали корпоративні ToolBox з найбільш цікавими та доцільними техніками формувального оцінювання з різних предметів.

Коментарі