Методична робота в ліцеї здійснюється за трьома формами:

Система оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею

Оцінювання учнів 5 класів

Оцінювання учнів 5 класів  здійснюється відповідно до нормативно-правових документів:

✅Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

✅Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

✅Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. №289 (чинні для 5 класів).


Коментарі